Política de Privacitat

Política de privacitat

En aquesta pàgina et volem informar sobre tots els detalls relatius a les teves dades personals: qui les recull, per què es recullen, què es fa amb elles i on es guarden, amb la finalitat de ser 100% transparents en aquesta qüestió. Recorda que també pots llegir el nostre avís legal i política de cookies.

Identitat del responsable

L’activitat d’aquest web està articulada de la següent manera:

 • Identitat del responsable: aquest lloc web està gestionat per Michel Desmier, amb NIF Y9234769F que és el responsable de l’arxiu.
 • Nom comercial: El Jardí Romànic
 • Direcció: Girona, 9, Calldetenes (08506), Barcelona.
 • Contacte:qualsevol pot contactar amb nosaltres a la pàgina de contacte.
 • Activitat:aquest web es dedica a la comercialització de serveis de guiatge, tallers i fotografia.

Marc legal aplicable

L’activitat d’aquesta web es troba subjecta al marc legal espanyol i europeu, concretament a les següents normes:

Tractament de dades personals

Què són les dades personals?

La LOPD defineix en el seu article 3 a les dades de caràcter personal com “qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables.

A això cal afegir que les diferents informacions que, recopilades, poden portar a la identificació d’una determinada persona. Aquests també constitueixen dades de caràcter personal.

Són exemples més evidents el nom o el DNI d’una persona, però també es consideren dades personals l’email o fins i tot una adreça IP usada en un moment determinat (encara que aquest últim exemple és més debatut si realment es pot considerar una dada personal).

Per què es recullen aquestes dades?

La recollida de dades personals a Internet és simplement inevitable en qualsevol lloc interactiu (amb comentari, formularis de contacte, etc.).

És a dir, un simple comentari al blog, a l’emmagatzemar el teu nom (perquè ens puguem dirigir els uns als altres en els comentaris) al blog, estem recollint a l’efecte de la llei una dada personal. Tan sols amb això ja entrem de ple en les obligacions legals corresponents.

Les finalitats amb les que es recullen aquí aquestes dades són tres:

 • Fer possible un sistema de comentaris del blog.
 • Permetre que puguis contactar amb nosaltres a través dels nostres formularis de contacte.
 • Crear una llista de subscriptors via email als que us aportem continguts exclusius i us avisem de noves entrades al blog, així com de promocions comercials. És a dir, una llista amb la qual realitzarem activitats d’email màrqueting.

Quins tipus de dades es recullen? Finalitat i legitimació

En termes generals, les dades personals recopilades s’emmagatzemen en un fitxer amb l’exclusiva finalitat de l’enviament de comunicacions electròniques relatives a la pròpia activitat del web.

Les dades demanades són identificatives i corresponen a un mínim raonable per poder dur a terme l’activitat realitzada. En particular, no es recullen dades especialment protegides en cap moment.

Això vol dir que es faran servir per qüestions com l’enviament de butlletins (newsletters), avisos de nous articles i nous comentaris al bloc, ofertes comercials, esdeveniments i, en general, qualsevol informació que es consideri d’interès per als seus usuaris.

La legitimació per a la recollida d’aquestes dades neix del consentiment exprés que l’usuari atorga en qualsevol moment al marcar la casella d’acceptació d’aquesta política de privacitat que figura en tots els llocs en què es recullen dades personals.

Aquesta casella apareix desmarcada i fins que no sigui marcada amb una acció expressa per l’usuari, no és possible realitzar l’acció en qüestió (alta com a subscriptor, enviament de comentaris, etc.).

Concretant, en aquest bloc recollim quatre tipus de dades personals diferents:

 • El teu nom(sense cognoms): en comentaris, formularis de contacte i llista de correu electrònic. No demanem els teus cognoms i precisament per respecte a la teva privacitat preferim no conèixer-los, encara que de vegades la gent els posa igualment.
 • El teu email:en comentaris, formularis de contacte i llista de correu electrònic. Simplement imprescindible per poder comunicar-nos amb tu.
 • La teva IP:la recollida d’aquesta dada la fa intrínsecament WordPress. És també una dada útil per combatre el correu brossa. Llevat que tinguis també un blog amb una visibilitat alta, no et pots ni imaginar el correu brossa que ens arriba cada dia.
 • Interessos específics:a la nostra llista de correu electrònic tractem de segmentar el millor possible als membres per conèixer els vostres interessos específics dins de la temàtica global natura i medi ambient. Això ens permet oferir-te una informació molt millor ajustada al que realment vols rebre i evitar que rebis emails de poc interès alhora que ens proporciona una informació estadística de gran valor per saber què ens demanen els lectors del web.

Automatitzacions

Existeixen tres tipus de tractaments automatitzats en aquesta web:

 • El procés d’alta de subscriptors en l’eina Mailrelay.
 • Les segmentacions en la llista de correu, segons temàtiques d’interès efectuades sobre la base d’estadístiques relatives a les obertures i clics en els emails rebuts.
 • L’enviament “intel·ligent” d’emails a la nostra plataforma de serveis professionals, en funció de les respostes de l’usuari i del professional que atén el servei en qüestió.

On es guarden les teves dades personals en aquest web?

Per la naturalesa d’aquesta activitat, les dades personals d’aquest web es guarden en tres llocs:

 • Els servidors web de la nostra web: es troba allotjada en el proveïdor de hosting O2switch.
 • El nostre proveïdor de correu electrònicmàrqueting Mailrelay.
 • A les instal.lacions del Jardí Romànic: a l’efecte de còpies de seguretat, es guarden còpies del web i la llista de correu emmagatzemades en els nostres propis mitjans d’emmagatzematge.

A continuació et remetem a les respectives polítiques de privacitat de cada un dels nostres proveïdors:

Durant quant temps es mantenen aquestes dades?

No hi ha una data de caducitat per defecte per a les dades recollides. Les dades personals es donen de baixa a petició dels interessats.

Política anti-spam

Volem expressar des d’aquí també el nostre absolut rebuig a l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades o a qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com a “spam” i ens declarem compromesos amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques.

Per tant, garantim a l’usuari a que sota cap concepte les dades personals recollides en el lloc web seran cedides, compartites, transferides, ni venudes a cap tercer, excepte desig exprés de l’interessat (veure drets a baix).

Com a mesura de protecció a aquestes pràctiques la llista de correu és del tipus double opt-in, el que significa que a l’email de l’usuari que es vol donar d’alta se li envia un correu electrònic de confirmació per completar l’alta. Només si el titular confirma des d’aquest email l’alta, aquesta es completarà.

En el cas que tot i així un usuari rebi comunicacions d’aquest lloc web sense haver-se registrat, o sense haver donat el seu consentiment exprés a dit registre, pot donar-se de baixa amb un simple clic en qualsevol email rebut (tots inclouen el botó de baixa ).

Mesures de seguretat

S’han adoptat les mesures de seguretat tècniques, organitzatives i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

En particular, al web la comunicació entre l’usuari i el servidor es realitza mitjançant dades xifrades mitjançant el protocol HTTPS, la qual cosa suposa el màxim grau de protecció per a la confidencialitat dels usuaris que és possible implementar en el moment actual.

Drets de l’usuari i com exercir-los

D’acord amb el que disposa el RGPD europeu i la LOPD espanyola, l’usuari en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició davant del prestador.

Per facilitar l’exercici d’aquests drets es facilita en totes les comunicacions un botó de baixa que redundarà en l’eliminació immediata de les dades personals de l’usuari de la base de dades del proveïdor d’email màrqueting (Mailrelay).

Tant la baixa a la nostra llista de correu, com totes les altres accions les podràs sol·licitar a través del formulari de contacte que es manté en el lloc web, tant per a comunicar el que hagi passat com per sol·licitar l’eliminació immediata de les seves dades del nostre sistema.

Ens comprometem a executar tots aquests drets dins del termini legal màxim establert de 10 dies hàbils. A la pràctica ho farem molt abans, ja que no tenim cap interès en disposar de dades teves, si tu no vols.

Accés

El dret d’accés és el dret de l’afectat a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades de caràcter personal estan essent objecte de tractament, la finalitat del tractament que, si escau, s’estigui realitzant, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquests dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.

Rectificació

El dret de rectificació consisteix en què l’interessat pot sol·licitar que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes.

Cancelació

Aquest és el dret de l’afectat a què es suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives i es troba estretament relacionat amb l’anomenat “dret a l’oblit” (veure a baix).

Oposició

El dret d’oposició es refereix al dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades personals o se cessi en el mateix en els supòsits en què no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, que es tracti de fitxers de prospecció comercials o que tinguin la finalitat d’adoptar decisions referides a l’interessat i basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades.

Portabilitat i no limitació del tractament

Aquest dret consisteix en què ens pots demanar les teves dades en un format d’estructura d’ús comú i lectura mecànica, sempre que sigui tècnicament possible satisfer la teva petició.

En català, això vol dir que ens pots demanar les teves dades en formats ofimàtics habituals com Excel o CSV, per exemple.

En el cas d’aquesta web, les dades són tan poques i trivials que segurament no li trobis cap sentit. No obstant això, pots fer-ho si vols.

Dret a l’oblit

El dret a l’oblit és un concepte nou de l’RGPD una mica més complex que afecta, sobretot, a webs que exposen públicament les teves dades, és a dir, webs com les xarxes socials i les diverses plataformes de Google.

Aplicat al nostre cas, es concreta en el dret a la cancel·lació de les teves dades (en el cas de la llista de correu) i en la supressió dels teus comentaris a la zona de comentaris si així ho desitges.

 

error: Content is protected !!
Share This
× Contacta'm